Wyciecz­ka region­al­na Mechowo-Puck

20180619_09205619 czer­w­ca o godzinie 8.05 uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie, uczą­cy się języ­ka kaszub­skiego udali się wraz z opieku­na­mi na wycieczkę region­al­ną do Puc­ka. Pod­czas wspól­nej jazdy kierown­ik wyciecz­ki Pani Mirosława Marszews­ka opowiadała uczest­nikom o his­torii Kaszubów pod­czas wojny, wspom­i­na­jąc mar­ty­rologię Kaszub w lasach Piaśnic­kich. Dzieciom bard­zo podobało się zwiedzanie grot mechows­kich, jedynych takich tworów skalnych w Polsce. Dopełnie­niem wyciecz­ki było zwiedzanie rynku, kat­edry oraz muzeum region­al­nego w Pucku, gdzie język kaszub­s­ki sły­chać było wszędzie. Nie zabrakło pamiątek takich jak na przykład gwiz­d­ki- glini­ane kogu­ci­ki oraz wspól­nego wypadu na lody oraz spaceru po puckim Molo. Naszą wyprawę zakończyliśmy „wypa­dem” do znanej restau­racji, gdzie opowiadal­iśmy sobie o przeży­tych wrażeniach.


Wstecz