Warsz­taty myd­larskie w grupie OP3

112 sty­cz­nia najmłod­sze przed­szko­la­ki brały udzi­ał w warsz­tat­ach myd­lars­kich. Każdy maluch przy pomo­cy Pana Pio­tra stworzył swo­je wymar­zone mydełko o różnych wzo­rach i przepięknych zapachach. Ter­az przed­szko­la­ki wręcza mydeł­ka jako piękny prezent na Dzień Bab­ci i Dziadka.


Wstecz