Szkol­ny Turniej Sza­chowy dla klas I–III

1Roz­gry­w­ki sza­chowe dla uczniów klas I–III odbyły się 6 i 7 kwiet­nia 2022r. Udzi­ał w roz­gry­wkach wzięło osiem­nas­tu uczniów. Uczest­ni­cy wykaza­li się bard­zo dobrą zna­jo­moś­cią gry w szachy. Sprawnie porusza­li się bierka­mi po sza­chown­i­cy, wykony­wali roszady, sza­chowali i potrafili grać końców­ki: „szach–mat”.

Klasy­fikac­ja:

Klasy I

  • I miejsce: Kacper Groth — Ia
  • II miejsce: Kacper Dreliszak – kl. Id
  • III miejsce: Mar­i­an­na Pal­lach – kl. Id

Klasy II

  • I miejsce:  Paweł Słowi – kl. IIa
  • II miejsce: Alek­sander Topp — IIc
  • III miejsce: Bar­tosz Słowi  — kl. IIa

Klasy III

  • I miejsce: Alan Boyke  — kl. IIIa
  • II miejsce: Amelia Temp­s­ka – kl. IIIc

Wszys­tkim szachis­tom grat­u­lu­je­my i do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.


Wstecz