Sukcesy moż­na odnosić również online

finalistkiDnia 26 maja 2020 r. odbył się inter­ne­towy konkurs plas­ty­czny „Mama-najważniejsza oso­ba w życiu” orga­ni­zowany przez PZPOW w Wejherowie.

Nasza uczen­nice Justy­na Hinz oraz Mar­ty­na Sku­rat z klasy VI postanow­iły pochwal­ić się swoim tal­en­tem. Wykon­ały przepiękne obrazy  z wyko­rzys­taniem różnych tech­nik plas­ty­cznych. W kat­e­gorii klas IV-VI otrzy­mały ex aequo II miejsce. Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz