Sezon biegowy rozpoczęty

5Dnia 25.03.2019 r. w GOS­RiT Luzi­no odbyły się Gminne Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej-Drużynowe Bie­gi Przeła­jowe. Skład reprezen­tacji Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie przed­staw­iał się następująco:

 1. Dampz Mał­gorza­ta (kl. IV e)
 2. Dąbkows­ka Michali­na (kl. V b)
 3. Dąbkows­ka Zuzan­na (kl. VI b)
 4. Hala­man Niko­la (kl. VI c)
 5. Lade­mann Juli­ta (kl. V d)
 6. Lade­mann Natasza (kl. V d)
 7. Lesnau Bian­ka (kl. V a)
 8. Paproc­ka Aga­ta (kl. Kl. IV a)
 9. Rojew­s­ka Lucy­na (kl. IV f)
 10. Sku­rat Mar­ty­na (kl. V e)
 11. Stemp­ka Wik­to­ria (kl. V a)

Dziew­czę­ta do poko­na­nia miały dys­tans 600 metrów, gdzie mogły rywal­i­zować z zawod­niczka­mi z Szkoły Pod­sta­wowej im. Płk. Stanisława Dąb­ka z Sychowa.  Współza­wod­nict­wo na dys­tan­sie trwało około 3 min­ut, lecz na mecie lep­szy­mi bie­gaczka­mi okaza­ły się uczen­nice z Sychowa. Druży­na SP nr 1 zajęła drugie miejsce, gdzie najlep­szy­mi indy­wid­u­al­ny­mi wynika­mi mogą poszczy­cić się Natasza Lade­mann i Zuzan­na Dąbkows­ka. Grat­u­lu­je­my całej drużynie i życzymy dal­szy sportowych osiągnięć.


Wstecz