Pow­i­tanie wiosny

3W dniu 21 mar­ca obchodzil­iśmy pier­wszy dzień wios­ny, czyli pożeg­nanie zimy. Z tej okazji o godzinie 10:00 dzieci z odd­zi­ałów przed­szkol­nych wraz z opieku­na­mi ruszyły w bar­wnym korowodzie uli­ca­mi Luz­i­na, pod­czas którego dzieci krzy­cza­ły wiosenne hasła i głośno śpiewały piosen­ki. Cały pochód prowadz­iły dzieci z grupy OP6C, trzy­ma­jące wiel­ki trans­par­ent z hasłem „Wios­na! Tym akcen­tem pożeg­nal­iśmy zimę i z wielką radoś­cią pow­ital­iśmy wios­nę. Dzień był bard­zo udany, na wielu twarzach goś­cił ciągły uśmiech i widać było ogrom­ną radość.


Wstecz