Niezwykły upominek

20201207_1006450Grudzień jest miesiącem, w którym obdarowu­je­my się prezen­ta­mi. 7 grud­nia każdy przed­szko­lak otrzy­mał wyjątkową książkę autorstwa Brunona Nowak opra­cow­aną przez Hon­o­ratę Nowak-Pobłocką pt. „Boże Nar­o­dze­nie Pawełka”.
Tego dnia dzieci z wielką uwagą wysłuchały opowiada­nia o wyjątkowym chłopcu, który słynął z dobro­ci i życ­zli­woś­ci. Książ­ka stanowi wspani­ałą podróż w świat pełen wartoś­ci. Radość z otrzy­manego upominku była ogrom­na. Dzięku­je­my! Pani Hon­o­ra­cie serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy kole­jnych sukcesów.


Wstecz