„Na stra­ganie” w grupie OP6C

davPrzed­szko­la­ki z grupy OP6C zro­biły dla swoich rodz­iców niety­pową niespodziankę. Dzieci pod opieką p. Natalii Bojke i p. Żane­ty Szymerowskiej przy­go­towały przed­staw­ie­nie J. Brzech­wy pt. „Na straganie”.
Za pomocą samodziel­nie wyko­nanych pacynek, dzieci wcieliły się w rolę warzyw i z zaan­gażowaniem wypowiadały swo­je przy­dzielone kwest­ie. Wspól­nie zad­bal­iśmy o całą aranżację. Rodz­ice mieli możli­wość obe­jrzeć całe przed­staw­ie­nie online. Niespodzian­ka bard­zo się wszys­tkim spodobała, a dzieci były bard­zo dumne ze swoich artysty­cznych wystąpień.


Wstecz