Między­nar­o­dowy Dzień Postaci z Bajek 

3Między­nar­o­dowy Dzień Postaci z Bajek obchod­zony jest na całym świecie. Jest to świę­to wszys­t­kich bajkowych postaci i dobry moment, aby przy­pom­nieć sobie część z nich. Baj­ki towarzyszą nam od najmłod­szych lat, rozwe­se­la­ją i baw­ią, ale też przekazu­ją ważne prawdy życiowe.
Tego dnia również nasza świ­etli­ca zamieniła się w bajkową krainę. Uczniowie postanow­ili nacieszyć oko swoi­mi kolorowy­mi stro­ja­mi przed­staw­ia­ją­cych ulu­bionych bohaterów. Wszys­t­kich, którzy chęt­nie brali udzi­ał w grach, zabawach, konkur­sach i quizach nagrod­zono słod­kim poczęs­tunkiem. Uczest­nikom dopisy­wał świet­ny humor.


Wstecz