Dzień Zie­mi w grupie Jeżyki

20220422_084043W dniu 22.04.2022 r.  przed­szko­la­ki obchodz­iły Dzień Zie­mi. Z tej okazji brały udzi­ał w wspani­ałych zabawach oraz wykon­ały ciekawe plakaty. Nauczyły się praw­idłowo seg­re­gować śmieci. Na zakończe­nie zajęć dzieci otrzy­mały pamiątkowe medale.


Wstecz