Dzień Misia na zaję­ci­ach logopedycznych

825 listopa­da to waż­na data dla każdego przed­szko­la­ka, po raz kole­jny na zaję­ci­ach logope­dy­cznych obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia.  W tym wesołym dniu na przed­szko­laków czekało wiele misiowych zabaw logopedycznych.
Dzieci ćwiczyły misiową gim­nastykę buzi i języ­ka, wykony­wały ćwiczenia odd­e­chowe z uży­ciem kolorowych słomek oraz nakarmiły misia głodomo­ra ciasteczka­mi i inny­mi pyszny­mi smakołykami.


Wstecz