Dzień Kota w grupie 4A i 4B

116 lutego w gru­pach 4A i 4B obchodzil­iśmy niety­powe świę­to-Dzień Kota. W tym dniu od rana panowała rados­na atmos­fera, bowiem dzieci prze­brały się za koty, bądź też miały ele­men­ty stro­ju kota.
Przed­szko­la­ki poz­nały cieka­wost­ki o kotach oraz wzięły udzi­ał w „koci­ch zabawach”. Na zakończe­nie zajęć wykon­ały pracę plastyczną.


Wstecz