Dzień Kobi­et w grupie Jeżyki

1Chłop­cy z grupy Jeży­ki z wielkim zaan­gażowaniem przy­go­towywali dla dziew­czynek  wyjątkowe niespodzian­ki z okazji Dnia Kobi­et. Zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „Sto lat”, złożyli najserdeczniejsze życzenia i wręczyli upomin­ki. Przez cały dzień towarzyszył dziew­czynkom uśmiech na twarzy.


Wstecz