Dzień Chłopa­ka Dniem Krawata

7W środę dnia 30 wrześ­nia 2020 r. obchodzil­iśmy w naszej szkole Dzień Chłopa­ka. Tego dnia Samorząd Uczniows­ki zapro­ponował, by każdy w szkole założył krawat. Nie miało znaczenia czy się jest chłopcem, czy dziewczynką.
Liczyła się tylko dobra zabawa i poczu­cie humoru, do którego dodatkiem miał być krawat. Wszyscy wyglą­dali ele­gancko i uroczyś­cie, a przy tym odrobinę zabawnie. Uczniowie i nauczy­ciele ubrani w krawat prezen­towali się wyjątkowo wyt­wornie. Było suu­up­peerr!!! Dzięku­je­my wszys­tkim za włącze­nie się w akcję


Wstecz