Bal kar­nawałowy w grupie Jeżyki

1W dniu 28 sty­cz­nia 2022 r.  w grupie Jeży­ki odbył się dłu­go wyczeki­wany bal kar­nawałowy. Od rana dzieci tańczyły przy znanych dziecię­cych prze­bo­jach oraz brały udzi­ał w konkur­sach. Nat­u­ral­nie, jak na bal przys­tało nie zabrakło pięknych stro­jów i słod­kiego poczęs­tunku. Wspól­na zabawa dała przed­szko­lakom mnóst­wo radości.


Wstecz