A może Zuzia stworzy nowy sys­tem operacyjny?

Mam na imię Zuzia. Jestem pozy­ty­wnie nastaw­ioną do świa­ta i innych ludzi jede­nas­to­latką. Uczęszczam na zaję­cia z pro­gramowa­nia i robo­t­y­ki. Oprócz tego pasjonu­je mnie geografia, wokal, jaz­da na row­erze i na rolkach. Lubię też język pol­s­ki. Na filmiku zobaczy­cie jak poprzez zabawę moż­na uczyć się log­icznego myślenia.