Zbiór­ka na rzecz schroniska

SONY DSCLos zwierząt nie jest nam obo­jęt­ny! Dnia 2.10.2020 w naszej szkole przeprowad­zono zbiórkę darów na rzecz Schro­niska Dla Bez­dom­nych Zwierząt OTOZ Ani­mals w Dąbrów­ce. Celem akcji było zebranie poży­wienia i asorty­men­tu dla potrze­bu­ją­cych zwierząt w schronisku.
W całą akcję włączył się Samorząd Uczniows­ki, który wspól­nie z inny­mi ucz­ni­a­mi zebrał i zapakował dary. Udało nam się zebrać 192 opakowa­nia suchej karmy, 83 opakowa­nia mokrej karmy, 130 puszek z kar­mą, 34 przys­ma­ki pon­ad­to 44 zabaw­ki oraz kołdry, ręczni­ki, mat­er­ace, podusz­ki i koce. Za ogrom włożonego ser­ca w całą akc­je – wszys­tkim dar­czyń­com serdecznie dziękujemy.


Wstecz