” Zbier­am-pomagam”

1Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych, aby włączyli się do akcji zbiera­nia plas­tikowych nakrętek oraz baterii. W tym roku szkol­nym  zbier­amy dla Huber­ci­ka Domarus.
Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nakrętek i zuży­tych baterii zostaną przez­nac­zone na kosz­towną reha­bil­i­tację chłop­ca, który urodz­ił się  z zespołem wad wrod­zonych, m.in. z rozszczepem pod­niebi­enia, wadą ser­dusz­ka, niewydol­noś­cią odd­e­chową, dys­genezją ciała modzelowa­t­ego i zrostem pal­ców u nóg. Pojem­ni­ki, do których moż­na wrzu­cać nakręt­ki zna­j­du­ją się przy wejś­ciu do szkoły.

Zachę­camy! Pamię­ta­j­cie : Dobro powraca!
Samorząd Uczniowski


Wstecz