Zaprosze­nie do udzi­ału w konkursie

KONKURS2Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie serdecznie zaprasza do udzi­ału w konkur­sie na grę plan­szową z okazji 30-lecia nada­nia imienia szkole. Wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je zna­j­du­ją się na plaka­cie informacyjnym .

Plakat informacyjny←kliknij tutaj