Zaję­cia otwar­te dla nauczy­cie­li przed­szko­la. Warsz­ta­ty sensoryczne.