Z wiz­ytą w warzywniaku

1Jesień to czas zbiorów wielu owoców i warzyw. Ich różnorod­ność i pię­kno podzi­wiały dzieci z grupy OP 6E oraz OP 5B, które 03.10.2019 r. udały się do pob­liskiego warzy­w­ni­a­ka.Tam oczom dzieci ukaza­ło się mnóst­wo owoców i warzyw. Każde z nich wzbudza­ło zain­tere­sowanie małych odkry­w­ców. Dzieci nazy­wały, dotykały, wąchały, a nawet smakowały zna­j­du­jące się w skrzynkach wit­a­minowe smakoły­ki. Przy okazji wyprawy do warzy­w­ni­a­ka dzieci poz­nały też zawód Pani eks­pe­di­en­t­ki, która opowiedzi­ała jak wyglą­da jej pra­ca. Na koniec wiz­y­ty przed­szko­la­ki mogły poczęs­tować się pysznym soczystym jabłkiem, które zjadły ze smakiem.

Wstecz