XV Gmin­ny Turniej Ekonomiczny

turniej_ekon_001Dnia 20 lutego 2020r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Kębłowie odbył się XV Gmin­ny Turniej Eko­nom­iczny. Przeprowad­zony został w trzech kat­e­go­ri­ach: uczniowie klas IV, uczniowie klas V, uczniowie klas VI.
Najlep­sze wyni­ki spośród uczest­ników reprezen­tu­ją­cych Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, uzyskali następu­ją­cy uczniowie:

 

 • klasy IV:
  • Joachim Słowy kl. IV b         III miejsce
 • klasy V:
  • Oli­w­er Nicińs­ki kl. V a          II miejsce
  • Stanisław Miotk kl. V f          III miejsce
 • klasy VI:
  • Maria Słowy kl. VI d             I miejsce
  • Wik­to­ria Wołod­ko kl. VI e    II miejsce


Wstecz