XIII Turniej Eko­nom­iczny — Kębłowo 2018

1Dnia 06 mar­ca 2018r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Kębłowie odbył się gmin­ny etap XIII Turnieju Eko­nom­icznego. Przeprowad­zony został w czterech kategoriach:

 • uczniowie klas III,
 • uczniowie klas IV,
 • uczniowie klas V,
 • uczniowie klas VI.

Najlep­sze wyni­ki spośród uczest­ników reprezen­tu­ją­cych Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, uzyskali następu­ją­cy uczniowie:

 • klasy III:
  • Julia Liet­zau kl. III d              III miejsce
 • klasy IV:
  • Wik­to­ria Wołod­ko kl. IVe        I miejsce
  • Niko­dem Socha kl. IV d             III miejsce
 • klasy VI:
  • Ane­ta Jankows­ka kl. VI c        I miejsce

Pozostałym reprezen­tan­tom naszej szkoły, tj. Oli­werowi Nicińskiemu – uczniowi klasy III a, Darii Teclaf – uczen­ni­cy klasy V c, Mateuszowi Deja – uczniowi klasy V b oraz Michałowi Klein – uczniowi klasy VI c grat­u­lu­je­my osiąg­nię­cia wyso­kich wyników w konkursie.

 

Wstecz