XIII Turniej Eko­nom­iczny — etap szkolny

W dni­ach 22 – 23 lutego 2018r. odbył się szkol­ny etap XIII Turnieju Eko­nom­icznego. Przeprowad­zony został w czterech kategoriach:

 • uczniowie klas III (12 uczniów),
 • uczniowie klas IV (12 uczniów),
 • uczniowie klas V (3 uczniów),
 • uczniowie klas VI (5 uczniów).

Lau­re­ata­mi szkol­nego eta­pu zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlep­sze wyni­ki w swoich kategoriach:

 • uczniowie klas III:
  • Julia Liet­zau kl. III d
  • Oli­w­er Nicińs­ki kl. III a
 • uczniowie klas IV:
  • Wik­to­ria Wołod­ko kl. IV e
  • Niko­dem Socha kl. IV d
 • uczniowie klas V:
  • Daria Teclaf kl. V c
  • Mateusz Deja kl. Vb
 • uczniowie klas VI:
  • Michał Klein kl. VI c
  • Ane­ta Jankows­ka kl. VI c

Uczniowie ci będą reprezen­tować szkołę w etapie gmin­nym turnieju, który odbędzie się 06.03.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Kębłowie.
Wstecz