Wys­tawka pozostaw­ionych rzeczy

zdj.2W dni­ach 17 i 18 czer­w­ca br. w godz. 7.30 – 18.00 będą wyłożone rzeczy pozostaw­ione przez uczniów w szkole.
Prosimy rodz­iców, których dzieci zgłasza­ły zaginię­cie ubrań, przed­miotów itp. o pode­jś­cie i prze­jrze­nie  wys­taw­ki. Rzeczy nieode­brane do koń­ca roku szkol­nego zostaną przekazane do Caritas.


Wstecz