Wyprawka pier­ws­zok­la­sisty

 • Zeszy­ty podpisane:
 • 2 w wąskie lin­ie z czer­woną liniaturą (16kart.),
 • 1 w kratkę (16kart.).
 • Blo­ki:
 • 2 rysunkowe kolorowe A4,
 • 2 tech­niczne białe A4,
 • 2 tech­niczne kolorowe A4,
 • 1 tech­niczny kolorowy A3.
 • Wyci­nan­ki kolorowe.
 • Przy­bo­ry:
 • 2 ołów­ki,
 • gum­ka,
 • tem­perówka z pojemnikiem,
 • lin­ij­ka,
 • plas­telina,
 • far­by plaka­towe, pęd­zle i kubek,
 • kred­ki ołówkowe,
 • noży­cz­ki,
 • klej w sztyfcie,
 • paty­cz­ki do liczenia, liczmany.
 • Dzi­en­niczek zwykły w kratkę.
 • Obuwie zmi­enne w worku.
 • Strój gim­nasty­czny: biała koszul­ka, spo­den­ki, tramp­ki z jas­ną podeszwą sznurowane (ewen­tu­al­nie rzepy).