Wyjś­cie do Arbore­tum klasy 1b i 1c

1Czer­wiec to czas częst­szych zabaw na pla­cach zabaw i w parkach. To czas spac­erów, pięknej pogody i dobrego humoru. Zbliża­ją się wakac­je! Uczniowie z klas 1 b i 1 c wraz z wychowaw­ca­mi postanow­ili spędz­ić czas w parku — Arbore­tum w Luzinie. Jest to mag­iczne miejsce, w którym moż­na odpocząć i podzi­wiać piękną przyrodę.
Pod­czas pikniku, dzieci zjadały usmażone na ognisku kiełbas­ki i przy­p­iec­zony chle­bek. Grom i zaba­wom nie było koń­ca. Ten dzień uczniowie na dłu­go zapamię­ta­ją, było bard­zo akty­wnie, pogo­da dopisała. Pole­camy każde­mu taką for­mę relak­su i sportu.


Wstecz