Wyciecz­ka dzie­ci ze świetlicy

davDnia 14.06 2019 r. odby­ła się wyciecz­ka dzie­ci ze świe­tli­cy do Par­ku Ewo­lu­cji w Sła­wu­tów­ku i Puc­ka. Park był pełen nie­spo­dzia­nek: kino 7D w baty­ska­fie, duży plac zabaw, dino­zau­ry jak prawdziwe.
W Puc­ku odwie­dzi­li­śmy molo, pro­me­na­dę. Byli­śmy na lodach oraz w restau­ra­cji. Pogo­da i humo­ry nam dopi­sa­ły. Dzie­ci bar­dzo zado­wo­lo­ne i z uśmie­chem na twa­rzy wró­ci­ły do swo­ich domów.


Wstecz