Wybo­ry do SU 2020

1W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 trady­cyjnie odbyły się wybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego. Jak co roku wybo­ry wzbudz­iły dużo emocji, a rywal­iza­c­ja o stanowisko prze­wod­niczącego samorzą­du była bard­zo wyrów­nana. Ostate­cznie wyło­niono sześć osób, które będzie reprezen­tować  wszys­t­kich uczniów:

1.Natalia Siroc­ka (6b)
2.Kamil Giedro­jć (6c)
3.Małgorzata Dampz (6e)
4.Antonina Hirsz (6f)
5.Kornelia Kołwzan (6b)
6.Stanisław Miotk (6f)
Prze­wod­niczącej Samorzą­du Uczniowskiego- Natalii Sie­rock­iej oraz pozostałym członkom grat­u­lu­je­my oraz życzymy udanej współpracy!
Wstecz