Wojew­ódz­ki Konkurs Recy­ta­tors­ki Poezji i Prozy Polskiej

laureatkiJak co roku w Szkole Pod­sta­wowej w Sychowie odbyły się elim­i­nac­je gminne Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego Poezji i Prozy Pol­skiej. Uczen­nice naszej szkoły w kat­e­gorii kl. IV-VI zajęły następu­jące miejsca:
I miejsce –  Paula Tobias (klasa VI a)
II miejsce –  Zuzan­na Siko­r­ra (klasa VI b)

Uczen­nice będą reprezen­tować Szkołę Pod­sta­wową nr 1 w Luzinie na elim­i­nac­jach powia­towych, które odbędą się w Wejherowie 26 mar­ca 2018 roku. Grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia!

Wstecz