Wita­my Was w szkole!

1Kole­j­na akc­ja Samorzą­du Uczniowskiego! Wspól­nie z ucz­ni­a­mi klas I‑III Samorząd przy­go­tował gazetkę pow­ital­ną dla wraca­ją­cych w szkolne mury po długiej prz­er­wie starszych kolegów i koleżan­ki z klas IV-VI oraz nauczy­cieli. Tęsknil­iśmy za Wami!