Wik­to­ria z VIf lubi programować

Mam na imię Wiktoria.Uczęszczam do Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie.Chodzę do klasy 6.Interesuję się pro­gramowaniem i robo­t­yką oraz jazdą kon­ną. Na filmiku zobaczy­cie, że moż­na nauczyć się fajnych rzeczy.