Wig­ilia w grupie Jeżyki

20211222_095152W dniu 22.12.2021r. w grupie Jeży­ki odbyło się spotkanie wig­ili­jne. Tego dnia przed­szko­la­ki chęt­nie i z dużym zaan­gażowaniem uczest­niczyły w przygotowaniach. 
Dziew­czyn­ki nakry­wały do stołu, a chłop­cy ustawali krze­seł­ka.Potem przyszedł czas na składanie życzeń, śpiewanie kolęd i poczęs­tunek. Nie zabrakło również prezen­tów pod choinką. W grupie Jeży­ki panowała świątecz­na atmosfera.


Wstecz