Weso­łych świąt z lek­cji informatyki

Z naj­lep­szy­mi życze­nia­mi od uczniów klas IV b, V a i V b.


Pra­ce wyko­na­ne na lek­cjach informatyki


Wstecz