Wesołe Nut­ki na pikniku!

1W piękny, słoneczny majowy dzień dzieci z grupy OP5B wraz  p. Natal­ią i p. Renatą wybrały się na piknik. Przed­szko­la­ki były bard­zo podekscy­towane i nie mogły się doczekać wyjś­cia. Od samego rana panowała wesoła atmos­fera. Od razu po śni­ada­niu wys­zliśmy do parku.
Na miejs­cu rozłożyliśmy koce i zaczęła się wspól­na zabawa! Dzieci świet­nie się baw­iły, grały w piłkę, gry kar­ciane, w jojo, palet­ki, skakały przez skakankę oraz pokony­wały tunel. Niespodzianką były bań­ki myd­lane, które spraw­iły wielką radość Wesołym Nutkom. Z wielką ekscy­tacją łapały bań­ki czy same dmuchały je w powi­etrze. Przed­szko­la­ki pod­czas odpoczynku zajadały ze smakiem zabrane ze sobą smakoły­ki oraz owoce, by za chwilę dalej móc się baw­ić. Dzieci mogły również zaob­ser­wować zmieni­a­jącą się przy­rodę, owady czy bociany, które szukały żab na łące obok. Piknik był bard­zo udany. Pogo­da i humor nam dopisały. Zmęczeni, ale uśmiech­nię­ci wró­cil­iśmy do przed­szko­la. Nasze wesołe miny na zdję­ci­ach świad­czą o udanym wyjściu!


Wstecz