“Wdz­ięczne serca”

Z okazji Dnia Mat­ki, chcąc wyraz­ić swo­je podz­iękowa­nia i wdz­ięczność dla swych Mamuś uczniowie klasy IIIa przy­go­towali niespodziankę w formie wier­szyków, które sami wybrali oraz życzeń i piosenek.