Warsz­taty chemiczne w Starej Szkole 

Dnia 12.04 odbyły się warsz­taty chemiczne w Starej Szkole dla wszys­t­kich grup przed­szkol­nych — „suchy lód i mag­icz­na chmur­ka”. Bard­zo przy­padły nam do gus­tu! Zaprasza­my do obe­jrzenia krótkiej relacji.