Walen­tynkowa dyskoteka

213.02. 2020 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyła się kar­nawałowo-walen­tynkowa dyskote­ka klas IV-VI.
Przy dźwiękach znanych i lubianych prze­bo­jów rozpoczęła się wspól­na zabawa, pod­czas której każdy z uczniów mógł potańczyć i spędz­ić miło czas. Uczniowie baw­ili się wyśmieni­cie. Oczy­wiś­cie nie zabrakło wspól­nych zabaw przy­go­towanych przez DJ‑a m.in.: pociąg, makare­na itp. Nad oprawą muzy­czną czuwał pan Mieczysław Brzes­ki, a opieku­na­mi byli wychowaw­cy klas pią­tych. Uczniowie na pewno na dłu­go zapamię­ta­ją tę wspani­ałą zabawę.


Wstecz