Walen­tyn­ki w grupie Jeżyki

1Przed­szko­la­ki z grupy Jeży­ki 11 lutego obchodz­iły walen­tyn­ki. Tego dnia przyszły do przed­szko­la ubrane w stro­je z ele­men­ta­mi koloru czer­wonego. Udeko­rowana sala w papierowe ser­ca i czer­wone balony wprowadz­iła dzieci w kli­mat udanej zabawy. Były  wspólne tańce oraz konkursy. Ten dzień niewąt­pli­wie należy zal­iczyć do udanych.Wstecz