Walen­tyn­ki grupy 4B i 4A

112 lutego dzieci z grupy 4B i 4A świę­towały walen­tyn­ki. Tego dnia odbyła się dyskote­ka. Dzieci wzięły udzi­ał w różnych zabawach oraz wykon­ały walen­tynkowe serduszka.
Oczy­wiś­cie nie zabrakło również walen­tynkowej pocz­ty. Każdy przed­szko­lak został obdarowany walen­tynką w ksz­tał­cie ser­ca. Na zakończe­nie tego wyjątkowego dnia moż­na było zro­bić sobie pamiątkowe zdję­cie w fotobudce.


Wstecz