W tym tygod­niu na lekc­jach religii sfrunęły gołę­bie pokoju