Uroczysty Dzień Bab­ci i Dziadka

1024 sty­cz­nia bieżącego roku w grupie OP6F odbył się uroczysty Dzień Bab­ci i Dzi­ad­ka, który uświet­nili swą obec­noś­cią bab­cie i dzi­ad­kowie uczniów.
Dzieci z pomocą nauczy­cielek przy­go­towały spec­jal­nie dla dzi­ad­ków przed­staw­ie­nie pt. „Rzep­ka’’. Po przed­staw­ie­niu goś­cie otrzy­mali ręcznie robione przez dzieci upomin­ki oraz skosz­towali słod­kich smakołyków.


Wstecz