Uczymy dzieci programować

4W ramach III edy­cji Ogólnopol­skiego Pro­gra­mu „Uczymy dzieci pro­gramować”, uczniowie klasy I d kodowali na spec­jal­nie do tego stwor­zonej macie. Tem­atem prze­wod­nim było znane wszys­tkim przysłowie „W mar­cu jak w garncu”.
Dzieci dowiedzi­ały się jakie jest znacze­nie  tych słów, odkryły obrazek schowany pod pyta­ni­a­mi i zagad­ka­mi, stworzyły wzór na pod­staw­ie podanych koor­dy­natów, oraz zakodowały trasę dla Ozob­o­ta. Zaję­cia tego typu to nie tylko dobra zabawa, ale również sprzy­janie w rozwi­ja­niu log­icznego i kon­struk­ty­wnego myśle­nia oraz nau­ka współpra­cy w grupie.


Wstecz