Uczniowie z SP nr 1 w Luzinie świę­tu­ją 230 rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja