Uczniowie z IIc składa­ją swoim mamom życzenia

Z okazji wyjątkowego święta–Dnia Mat­ki, uczniowie klasy 2c przy­go­towali krót­ki film. Mamy nadzieję, że tym sposobem wywołamy uśmiech na Ich twarzach. Mimo początkowego stre­su każde dziecko chci­ało przekazać Mamie kil­ka prostych słów, o których cza­sa­mi zapom­i­namy. Dro­gie Mamy! Dużo szczęś­cia każdego dnia, nie tylko w dniu Waszego święta.