Tygry­ski wspie­ra­ją Świa­to­wy Dzień Zespo­łu Downa