Tygrys­ki poz­nały kodeks przedszkolaka

Pier­wszego dnia w przed­szkolu TYGRYSKI poz­nały kodeks przed­szko­la­ka i na znak akcep­tacji zawartych w nim zasad odbiły swo­je rącz­ki na wspól­nie stwor­zonym plakacie.Wstecz