Troll  w bib­liotece-gra biblioteczna

SONY DSCUczniowie klasy I b rozpoczęli  dnia 16.04.2018 r.  grę czytel­niczą pt. „Troll w bibliotece”na pod­staw­ie książ­ki pt. ”Zbaw­cy książek” autorstwa Agniesz­ki Stelmaszyk.Przez kole­jne dni tygod­nia uczniowie pier­wszych klasy poszuki­wali „Trolisko, co niszczy wszystko”.
W odnalezie­niu złego trol­la poma­gała wróż­ka Lek­tur­nia i trollek Wesołek. Uczniowie musieli wykon­ać szereg zadań, aby odnaleźć 6 kop­ert ze wskazówka­mi, gdzie może ukry­wać się Trol­lisko. Kop­er­ty ukryte były w różnych miejs­cach w bib­liotece.  Na zakończe­nie  poszuki­wacze doma­lowywali na portre­cie Trol­la ser­dusz­ka lub „kropy”  określa­jąc czy podobały im się przeprowad­zone zaję­cia. Ser­duszkowy Trollek rozbaw­ia ter­az wszys­t­kich odwiedza­ją­cych szkol­ną bibliotekę .

Wstecz