Trady­c­je świąteczne w grupie OP 6B

IMG_4994Grud­niowe dni to czas przy­go­towań do świąt. W grupie OP 6B dzieci  poz­nali wiele trady­cji i zwycza­jów związanych z Bożym Narodzeniem. 
Okres przy­go­towań świątecznych to czas wykony­wa­nia deko­racji, robi­enia świątecznych prac plas­ty­cznych , ozdób, a także stro­je­nie choin­ki i sali. To niezwykły okres w naszej grupie. To czas, który napawa każdego mag­iczną atmos­ferą. Pięknie przy­s­tro­jone sale, wiszące ozdo­by, ciche melodie znanych kolęd to znak, że świę­ta tuż, tuż…


Wstecz