Tosia z VIf potrafi programować

Mam na imię Tosia. Chodzę do klasy VIf SP nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie. Jestem utal­en­towana wokalnie, uwiel­bi­am język pol­s­ki. Jed­nak nade wszys­tko lubię zaję­cia dodatkowe z pro­gramowa­nia i robo­t­y­ki. Na filmiku zobaczy­cie to, czego się nauczyłam.